site

020-82314607/020-82028590  13710236601余小姐 13428885998李先生

Print

产品描述

 

品名 别名简称 规格(瓶) 产地 包装 备注
甲醇 木醇 AR500ml 天津 20瓶/箱 
丙三醇 甘油 AR500ml 天津 20瓶/箱 
山梨醇  AR25g 天津 20瓶/箱 
甘露醇 甘醇粮醇 AR25Og 天津 20瓶/箱 
苯甲醇  AR500ml 天津 20瓶/箱 
乙二醇  AR500m1 天津 20瓶/箱 
异丙醇 二甲基甲醇 AR500ml 天津 20瓶/箱 
异丁醇 3-甲基丁醇 AR500m1 天津 20瓶/箱 
异戊醇  AR500ml 天津 20瓶/箱 
异辛醇  AR500ml 天津 20瓶/箱 
环已醇  AR500ml 天津 20瓶/箱 
十二醇  AR500ml 天津 20瓶/箱 
十四醇 肉豆蔻醇 AR500G 上海 20瓶/箱 112-72-1
十六醇  AR250G 天津 20瓶/箱 
十八醇  CP250G 天津 20瓶/箱 
正庚醇  AR500ml 天津 20瓶/箱 
正丁醇  AR500ml 天津 20瓶/箱 
正辛醇  AR500ml 天津 20瓶/箱 
正戊醇  AR500ml 天津 20瓶/箱 
正丙醇  AR500ml 天津 20瓶/箱 
正癸醇 98% 500ml 上海 20瓶/箱 112-30-1
仲丁醇  AR500m1 天津 20瓶/箱 
松油醇  AR500m1 天津 20瓶/箱 
叔丁醇 三甲基甲烷 AR500m1 天津 20瓶/箱 
95﹪乙醇 95﹪酒精 AR500ml 天津 20瓶/箱 
无水乙醇  AR500ml 天津 20瓶/箱 
无水甲醇  AR500ml 天津 20瓶/箱 
1.2-丙二醇 1.2二羟基丙烷 AR500ml 天津 20瓶/箱 
1.4-丁二醇  AR500ml 天津 20瓶/箱 
二乙二醇 二乙二醇醚 AR500ml 天津 20瓶/箱 
季戊四醇  CP250G 天津 20瓶/箱 
聚乙烯醇  AR250g 天津 20瓶/箱 
巯基乙醇  100ML 进口分装 20瓶/箱 
1.4-丁炔二醇  AR250G 上海 20瓶/箱 110-65-6
聚乙二醇200  LR500ML 天津 20瓶/箱 
聚乙二醇400  LR500ML 天津 20瓶/箱 
聚乙二醇600  LR500ML 天津 20瓶/箱 
聚乙二醇800  LR500ML 天津 20瓶/箱 
聚乙二醇1000  LR500ML 天津 20瓶/箱 
聚乙二醇1500  LR500ML 天津 20瓶/箱 
聚乙二醇2000  LR500ML 天津 20瓶/箱 
聚乙二醇4000  LR500ML 天津 20瓶/箱 
聚乙二醇6000  LR500ML 天津 20瓶/箱 
聚乙二醇10000  LR500ML 天津 20瓶/箱 
一缩二乙二醇 三甘醇 AR500ml 天津 20瓶/箱 

QQ在线咨询

 • QQ1:点击这里给我发消息
 • QQ2:点击这里给我发消息
 • QQ3:点击这里给我发消息
 • QQ4:点击这里给我发消息